Coaching menedżerów

600x600 coaching managerów

Coaching Menedżerów

 Naturalny przywódca, świadomy lider, odpowiedzialny człowiek, z pasją, podejmujący właściwe decyzje. Nikt nie rodzi się taki. Takim możemy się stać dzięki doświadczeniu, zastosowaniu właściwego podejścia i rozwoju kompetencji.     

Dróg do celu jest wiele my proponujemy Indywidualny Program Coachingowy, który sprowokuje cię do odważnego korzystania ze swojego potencjału i przygotowuje cię do efektywnego działania i podejmowania wyzwania na jakie cię stać.

Jeśli chcesz świadomie budować i motywować zespoły oraz zwiększać efektywność swojego działania ten Indywidualny Program Coachingowy jest dla ciebie

.

Wyjątkowe połączenie skutecznych elementów:

 • Autodiagnozy i poznania swoich strategii działania, siły swojego umysłu, potencjału i wartości.
 • Praktycznych narzędzi coachingowo-menedżerskich, bazujących m.in. na coachingu, neurobiologii i modelach rozwojowo-biznesowych
 • Wsparcia i doświadczenia w trakcie całego procesu, zarówno podczas indywidualnych sesji coachingowych, jak i pomiędzy nimi.

Celem Indywidualnego Programu Coachingowego jest wzmocnienie i rozwój w obszarach:

 • Przywództwa i rozwoju zwycięskich zespołów
 • Kompetencji menedżerskich i coachingowych
 • Podnoszenia satysfakcji z wykonywanej pracy (zapobieganie wysokiej rotacji pracowników)
 • Dbałości o efektywność pracowników po zmianie: roli, przełożonego, struktury organizacyjnej
 • Zarządzania i funkcjonowania w złożonym środowisku biznesowym

Definicja coachingu

Coaching, to prowokujący do myślenia i kreatywny proces oraz partnerską relacją pomiędzy klientem a coachem. Celem coachingu jest inspirowanie klienta do maksymalizacji osobistego i zawodowego potencjału .

Klientem może być pojedyncza osoba, relacja dwóch osób, zespół lub grupa osób.

Fundamentem sesji coachingowych jest wzajemne partnerstwo, współpraca, zaangażowanie zaufanie i poufność.

Program współpracy dostosowany jest do indywidualnych celów i potrzeb klienta. Stymuluje i usprawnia procesy:

 • budowania pewności siebie i poczucia własnej wartości
 • rozwoju relacji
 • uczenia się
 • kreatywnego myślenia
 • pro-aktywnej postawy
 • rozwoju inteligencji emocjonalnej
 • efektywności
 • osiągania poczucia spełnienia zawodowego i życiowego.

Indywidualny Proces Coachingu – metodologia i zasady

 • Coaching według zasad, standardów i kodu etycznego określonych przez International Coach Federation
 • Autorska metoda pracy dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, łącząca podejście ewolucyjne, prowokatywne, metaforę, myślenie wizualne, neurobiologię i pracę z ciałem
 • Poufność podczas współpracy i po jej zakończeniu
 • Feedback po każdej sesji
 • Określenie tematu sesji coachingowej na początku każdego spotkania, zgodnie z przewidzianym celem